ให้คำปรึกษากฎหมาย โทรสายด่วน 089-8132099

ปัญหาคดีภาษีศุลกากร  ปัญหาสินค้าถูกศุลกากรจับ การนำเข้า-ส่งออก –วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา

ปัญหาความแพ่ง  ปัญหาความอาญา 

ปัญหาการฟ้องร้องคดีความ

*** ทนายความ ว่าความอรรถคดี-ทั่วราชอาณาจักร

  • ตั้งผู้จัดการมรดก -  คดีมรดก
  • คดีแพ่ง -  คดีอาญา
  • จัดทำนิติรรมสัญญา
  • ทนายความผู้ทำคำรับรองเอกสารราชาการ-บุคคล

LAWYER งานทนายความ โจทก์-จำเลย

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร และ ปรึกษาคดี

จัดอบรม-สัมมนา

ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายภาษีศุลกากร

CUSTOMS SPECIALIST งานผู้ชำนาญการศุลกากร-คดีศุลกากร

ป้องกัน-แก้ไข ปัญหาภาษีศุลกากร-สินค้าถูกจับ-คดีศุลกากร

CONSULTANT งานที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาศุลกากร

โทรปรึกษาปัญหาศุลกากรด่วน!!!ฟรี!!

Rules of Customs กฎหมายศุลกากร

ความรู้ทางด้านกฎหมาย

NOTARY PUBLIC งานทนายความผู้ทำคำรับรอง

เจรจาไกล่เกลี่ย – ประนีประนอม

"Do not hesitate until your business must be the countdown, Because Customs problems."

The business groundwork does not create just one day.
If you have customs problems. Your business will be countdowns soon.

"WE ARE LAWYER AND CUSTOMS SPECIALIST"

"Litigation and Law Consultant"

*Legal action all over the kingdom*

*Notarial Services Attorney*

“Experience in Customs Specialist Since 1989-present”

Copyright © 2016 - 2021 www.ibct-th.com. All rights reserved. 

TOP